Ako sa angažujeme?

 

Osobný rozvoj

Organizujeme prednášky s psychológmi, koučmi a inými expertmi a zdieľame osobné skúsenosti zaujímavých ľudí z rôznych sfér života, ktoré nám pomáhajú napĺňať svoj potenciál.

Networking

Podujatia zamerané na spoznávanie sa v kruhu členiek ako aj verejné diskusie ponúkajú množstvo príležitostí pre nadviazanie kľúčových kontaktov pre biznis aj mimo neho. Patria sem aj vzdelávacie aktivity z rôznych oblastí biznisu. 

Empowerment

Budovanie dôvery cez menšie 'circles of trust' sa realizuje cez rôzne témy súvisiace s mentoringom alebo napríklad pomocou nášho pravidelného podujatia Book Swap - výmena kníh.

Spoločenská zmena

O rovnosti pohlaví a postavení žien v spoločnosti diskutujeme bez zábran a nebojíme sa otvárať citlivé témy a prepájať zdanlivo nesúvisiace svety. Je to priestor pre zapojenie rôznorodých stakeholderov a teší nás podpora mnohých mužov.

Naša misia

Trust Women buduje spoločnosť založenú na rovnoprávnosti a oslobodenú od stereotypov. Prostredníctvom hodnôt spolupráce, autenticity a rovnováhy meníme diskrimináciu na rovnoprávnosť, jednotvárnosť na diverzitu, súperenie na tímovosť, plachosť na sebavedomie a ego na schopnosť byť samými sebou. Podujatia a aktivity Trust Women poskytujú priestor na otvorený dialóg pre prehlbovanie dôvery medzi ľuďmi.


AK SA VÁM PÁČI, ČO ROBÍME